Tuesday, December 11, 2012

Mangewu Mangatus VS. Mangatus ewu | Girilaya Real Groups

#Mangewu Mangatus VS. Mangatus ewu
http://forum.girilaya.com/t579-mangewu-mangatuss-vs-limangatuss-ewu

Ceritane waktu iku Paimo lagi seneng-senenge jogging, sakben dino
Minggu Paimo mesti jogging nang bungkul. Tapi pas jogging sakben minggu
iku Paimo mesti ketemu karo wedokan seng ayu + seksi seng ketok'ane
kerjone dadi PSK, sakben papasan Paimo mesti ditawani karo wedokan iku
mau !

*nang taman bungkul*


+ Paimo : *jogging karo nyanyi-nyanyi*
- Wedokan : mas ! *nyeluk Paimo*
+ Paimo : *noleh* ealah mbak iki maneh, ono opo mbak ?
- Wedokan : gak mas mek nawani tok !
+ Paimo : nawani kok trus ?
- Wedokan : yok opo mas lima ngatus ewu langsung check in ?
+ Paimo : kandani kok, lek gelem Mangewu Mangatus mbak ?
- Wedokan : sampean sakben nowo mesti Mangewu Mangatus, gak iso diundakno tah ?
+ Paimo : lah duwekku onok'e mek sakmono mbak ?
- Wedokan : yowes lak ono, ndang jogging'o maneh ae !

Minggu berikute Paimo katene jogging maneh, tapi bojone katene melok
jogging sisan (bojone Paimo iku kumus-kumus, ireng, lemu, pendek, orep
sisan). Paimo wedi lek misale jogging karo bojone iku ketemu karo
Wedokan seng biasane nawani Paimo check in, soale bojone Paimo mekso
kepingin melok akhire gelem gak gelem Paimo jogging karo bojone nang
bungkul !
http://forum.girilaya.com/t579-mangewu-mangatuss-vs-limangatuss-ewu
*nang taman bungkul*

+ Paimo : dek, lek misale ono uwong sok kenal ojo direken yo ?
- Bojone Paimo : loh lapo'o mas ?
+ Paimo : yowes pokok'e ojo direken, soale saiki usum gendam dek mangkane seng ati-ati !
- Bojone Paimo : iyo mas !
+ Paimo : yowes ayo jogging maneh !

*akhire Paimo jogging karo tolah-toleh soale katene niat ngehindari papasan karo Wedokan seng biasane nawani Paimo*

+ Paimo : *mbatin* mugo-mugo gak ketemu Wedokan seng biasane, lek
sampek ketemu trus atek nawani aku sisan iso-iso bakalan ono perang
dunia ke telu iki COK !

*gak suwe Paimo ndelok Wedokan iku katene marani Paimo koyok biasane*

+ Paimo : ilingo dek, lek misale ono uwong sok kenal ojo direken ! *ngilingno bojone*
- Bojone Paimo : iyo mas !

*Paimo papasan karo Wedokan*

- Wedokan : loh mas iki maneh ?
+ Bojone Paimo : iki sopo mas ? *takok nang Paimo*
- Paimo : emboh, gak kenal aku !
+ Wedokan : mangkane talah mas, lek nowo iku ojo Mangewu Mangatus trus akhire olehne yo koyok ngene iki ! *nuding Bojone Paimo*
- Bojone Paimo : loh maksud'e opo iki, lapo kok atek nowo-nowo barang ?
+ Paimo : JANCOK Gateli uwong iki, lah mbok kiro bojoku PSK tah COK ? -_____-"

Warga GIRILAYA
http://forum.girilaya.com/t579-mangewu-mangatuss-vs-limangatuss-ewu

Terkait

Description: Mangewu Mangatus VS. Mangatus ewu | Girilaya Real Groups Rating: 4.5 Reviewer: Rohman syah ItemReviewed: Mangewu Mangatus VS. Mangatus ewu | Girilaya Real Groups
Al
Mbah Qopet Updated at: 8:34 AM

0 comments:

Post a Comment